Shuran

Shuran
Salah Adin Alayubi Rd, Shuran, After Shawayat Aboya
Opening Hours
Sunday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM
Monday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM
Tuesday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM
Wednesday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM
Thursday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM
Friday
Saturday8:30 AM - 1:30 PM , 4:00 PM - 9:00 PM

24.387021, 39.619529